Skip Navigation

Wybierz język

Szczegółowe informacje dotyczące efektywności hamulców

Kierowcy mogą doświadczyć zmniejszenia efektywności hamowania z kilku powodów: przegrzanie, fading czy zużycie klocków to tylko kilka z nich. „Korek gazowy” i „miękki pedał” to poważne problemy związane z efektywnością hamowania dlatego chcemy przekazać szczegółowe informacje na ten temat.

A. KOREK GAZOWY

Jedno z najgroźniejszych zjawisk wpływających na utratę efektywności hamowania, korek gazowy, jest związane z płynem hamulcowym. Podczas hamowania emitowane jest ciepło i aby płyn hamulcowy mógł właściwie pracować w tych temperaturach, musi charakteryzować się odpowiednio wysokim punktem wrzenia. Płyn hamulcowy ma jednak właściwości higroskopijne, co oznacza, że chłonie wodę. W układach hamulcowych płyn hamulcowy stopniowo wchłania wilgoć i stopniowo obniża swoją temperaturę wrzenia.

Gdy poziom wchłoniętej wilgoci osiągnie określoną wartość – w trakcie długiego i intensywnego hamowania, zwłaszcza w przy wysokiej temperaturze powietrza i dużym obciążeniu – wytworzone ciepło może doprowadzić płyn do wrzenia i tworzenia się pęcherzyków gazu. Ponieważ ściśliwość gazu jest znacznie wyższa od cieczy, kierowca nie poczuje oporu pedału hamulca, co skutkuje całkowitą utratą mocy hamowania, znaną jako korek gazowy.

JAK UNIKNĄĆ KORKÓW GAZOWYCH

1. WYBIERAJ WŁAŚCIWY PŁYN HAMULCOWY

Wybór płynu hamulcowego jest niezwykle ważny. Zawsze należy stosować typ płynu zgodny z rekomendacją producenta pojazdu. Niezmiernie ważna jest również jakość płynu hamulcowego. Poniżej podajemy niektóre istotne cechy, na które trzeba zwracać uwagę.

Dobry płyn hamulcowy:

 • nie jest ściśliwy, dzięki czemu zapewnia właściwe ciśnienie w układzie hamulcowym podczas naciskania pedału hamulca
 • ma wysoki punkt wrzenia
 • zachowuje swoje właściwości po wchłonięciu wilgoci
 • utrzymuje lepkość w ściśle zdefiniowanym zakresie
 • zapewnia właściwy poziom smarowania
 • chroni przed korozją
 • nie wchodzi w reakcję z gumą dzięki czemu nie powoduje wycieków.

2. SPRAWDZAJ PŁYN HAMULCOWY

Mimo że wielu producentów pojazdów i hamulców podaje zalecenia minimalne w tym zakresie, czas wymiany płynu hamulcowego nie powinien zależeć od przebiegu lub wieku pojazdu. Jedyną właściwą metodą sprawdzenia jakości płynu jest poddanie go próbie wrzenia. Poniżej podajemy kilka uwaga, o których warto pamiętać:

ferodo-support-techtips-efficiency-lock2-visu-2016

Testery przewodnictwa, zwane czasami „testerami długopisowymi” nie doprowadzają płynu do wrzenia. Elektronicznie szacują one poziom zawartości wody. Teoretycznie, przewodność (i/lub pojemność) elektryczna wzrasta wraz ze wzrostem wilgotności, ale tego typu testery mogą uznać nowy płyn za niedobry lub dopuścić płyn zanieczyszczony.

3. WYMIEŃ PŁYN HAMULCOWY

Płyn hamulcowy musi zostać wymieniony, gdy jego temperatura wrzenia jest zbyt niska. Przedstawiamy tutaj nasze zalecenia, jak należy wymienić płyn w układzie hamulcowym.

Uwaga: Przed wymianą płynu zaleca się przeprowadzenie testu szczelności pompy hamulcowej, montując ciśnieniomierz na przewodzie najbliższego zacisku hamulcowego.

Następnie w układzie należy wytworzyć ciśnienie o wartości 50 barów na 45 sekund. W tym czasie spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 4 barów. Spadek większy oznacza, że pompa jest nieszczelna, co wymaga odpowiedniego postępowania. Kolejny test można przeprowadzić przy ciśnieniu wynoszącym 10 barów.

ODPOWIETRZANIE UKŁADU – POJAZDY Z HAMULCAMI TARCZOWYMI Z PRZODU I Z TYŁU

Odpowietrzanie układu hamulcowego należy przeprowadzać w ustalonej kolejności – zaczynając od najdalszego zacisku od pompy hamulcowej (lewy tylny lub prawy tylny zacisk, w zależności od konfiguracji pojazdu).

jurid-support-lv-techtips-brakeeffi-content
 • Przy zamkniętych wszystkich korkach odpowietrzających założyć przewód na odpowietrznik pierwszego zacisku i poluzować korek.
 • Naciskać wielokrotnie pedał hamulca mocno, powoli do oporu, aż płyn hamulcowy w przewodzie odprowadzającym będzie czysty i wolny od pęcherzyków powietrza.
 • Przy naciśniętym do końca pedale hamulca zakręcić korek odpowietrznika i zdjąć przewód.
 • Powtórzyć czynności w przypadku drugiego zacisku na tylnej osi.
 • Po zakończeniu odpowietrzania tylnych zacisków należy upewnić się, że przednie zaciski działają właściwie a w układzie nie ma pęcherzyków powietrza (odpowietrzając zacisk dalszy od pompy, a następnie bliższy).
 • Na koniec należy upewnić się, że pedał hamulca działa prawidłowo.
ODPOWIETRZANIE UKŁADU – POJAZDY Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI

Odpowietrzanie układu hamulcowego należy przeprowadzać w ustalonej kolejności – zaczynając od najdalszego koła od pompy hamulcowej (lewe tylne lub prawe tylne zależnie od konfiguracji pojazdu).

Przed rozpoczęciem procesu odpowietrzania należy upewnić się, czy ręczna regulacja odległości szczęk od bębna (jeśli taka występuje) została wykonana zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu.

 • Przy zamkniętych wszystkich korkach założyć przewód odprowadzający na odpowietrznik cylinderka przy kole najdalszym od pompy i poluzować korek.
 • Naciskać wielokrotnie pedał hamulca mocno, powoli do oporu, aż płyn hamulcowy w przewodzie odprowadzającym będzie czysty i wolny od pęcherzyków powietrza. Przy naciśniętym do końca pedale hamulca zakręcić korek odpowietrznika i zdjąć przewód.
 • Powtórzyć czynności przy cylinderku hamulcowym drugiego koła tylnej osi.
 • Po zakończeniu odpowietrzania tylnych zacisków należy upewnić się, że przednie zaciski również działają prawidłowo, a w układzie nie ma pęcherzyków powietrza (odpowietrzając zacisk dalszy od pompy, a następnie bliższy).
 • Na koniec należy upewnić się, że pedał hamulca działa prawidłowo.

B. MIĘKKI PEDAŁ HAMULCA

Zjawisko występuje gdy układ hamulcowy reaguje z opóźnieniem, pedał hamulca nie jest tak twardy jak zwykle, a do wyhamowania pojazdu potrzebna jest większa siła.

CO POWODUJE MIĘKKI PEDAŁ HAMULCA I JAK MOŻNA TO NAPRAWIĆ?

Wadliwe przewody hamulcowe mogą powodować wycieki płynu hamulcowego oraz zjawisko puchnięcia przewodów, co może prowadzić do gorszej reakcji hamulców.

JAK UNIKNĄĆ USTERKI PRZEWODÓW HAMULCOWYCH

1. STARZENIE SIĘ: należy regularnie sprawdzać przewody pod kątem otarć, przecięć, uszkodzeń i przecieków.

2. MONTAŻ: upewnij się, że podczas montażu przewody nie zostały zgięte lub skręcone, czy zastosowano właściwy moment dokręcający i czy nie ma żadnego kontaktu pomiędzy przewodami a elementami zawieszenia, gdy pojazd został już postawiony na ziemi.

3. JAKOŚĆ: należy wybierać przewody, które cechują się wysoką odpornością, dobrą elastycznością, niską przepuszczalnością wilgoci i niską rozszerzalnością pod wpływem ciśnienia. Jurid oferuje szeroką gamę wysokiej jakości przewodów hamulcowych, która regularnie jest rozszerzana, zgodnie z potrzebami rynku.

POZOSTAŁE PORADY TECHNICZNE
ładowanie...