Skip Navigation

Wybierz język

Najczęściej występujące problemy – tarcze hamulcowe

NIEPRAWIDŁOWE ZUŻYCIE 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
WYGLĄD

Nadmierne zużycie. Grubość tarczy jest mniejsza niż zalecana przez producenta grubość minimalna

PRZYCZYNY

Tarcze nie były regularnie sprawdzane lub wymieniane w odpowiednim czasie

OBJAWY

Zmniejszenie skuteczności hamowania, nadmierny hałas podczas hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Należy zapewnić późniejszą kontrolę stanu oraz okresową konserwację

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 2

trouble-tracers-discs-assembly2
WYGLĄD

Część montażowa tarczy hamulcowej jest odkształcona lub oderwana

PRZYCZYNY

Zbyt mocne dokręcenie; nieprzestrzeganie momentu dokręcania lub kolejności dokręcania śrub zaleconych przez producenta

OBJAWY

Oderwanie części montażowej tarczy. Całkowite uszkodzenie hamulców

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 3

trouble-tracers-discs-assembly3
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie materiału ciernego

PRZYCZYNY

Nieregularne zużycie tarczy hamulcowej, np. wystająca krawędź na brzegu tarczy powoduje zwiększone, miejscowe zużycie materiału ciernego

OBJAWY
  • Piski i wibracje
  • Przedwczesne zużycie klocka
ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 4

trouble-tracers-discs-assembly4
WYGLĄD

Odkształcenie segmentu stykającego się z piasta i / lub spękania wokół niego

PRZYCZYNY

Zbyt duży moment dokręcania przyłożony do śruby ustalającej

OBJAWY

Drgania odczuwalne od pierwszego użycia hamulca

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze unikając przykładania zbyt dużego momentu dokręcania. Śruby ustalające służą jedynie do zapewnienia prawidłowego ułożenia tarcz

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 5

trouble-tracers-discs-assembly5
WYGLĄD

Zanieczyszczenia lub rdza na powierzchni piasty

PRZYCZYNY

Zanieczyszczenia na powierzchni piasty mogą prowadzić do nieprawidłowego ułożenia podczas montażu, co powoduje z nierównomierny kontakt klocka z tarczą, a w konsekwencji nierównomierne zużycie tarczy hamulcowej

OBJAWY

Różnice w grubości tarczy powodują bicie osiowe powierzchni tarczy, co z kolei wywołuje drgania oraz hałas. Z czasem efekt będzie stopniowo się nasilać

ZASADA POSTĘPOWANIA

Zdjąć tarczę hamulcową i dokładnie oczyścić powierzchnię piasty koła, usunąć rdzę i inne zanieczyszczenia. Sprawdzić czy powierzchnia nośna nie jest zniekształcona lub uszkodzona. Należy wymienić tarcze, uwzględniając zalecany przez producenta moment i kolejność dokręcania

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 6

trouble-tracers-discs-assembly6
WYGLĄD

Oderwanie części montażowej tarczy od jej części roboczej

PRZYCZYNY

Zbyt duże naprężenia mechaniczne wskutek nieprawidłowego ułożenia. Nieprawidłowy montaż lub ustawienie zacisku i tarczy powodujące w konsekwencji niesymetryczne zużycie powierzchni hamującej, mogące spowodować oderwanie

OBJAWY

Początkowo głośny hałas i drgania podczas hamowania, później całkowite uszkodzenie mechaniczne tarczy wskutek oderwania części montażowej

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Przed zamontowaniem tarcz należy sprawdzić, czy korpus zacisku jest prawidłowo ustawiony i zamontowany na osi

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 1

trouble-tracers-discs-associated1
 
WYGLĄD

Głębokie rowki na tarczy

PRZYCZYNY

Powodem powstawania głębokich rowków są luźne cząstki ścierające pomiędzy klockiem i tarczą. Mogą tam się dostać obce ciała spoza układu hamulcowego (piasek, brud, woda) lub ze źle wymieszanego materiału ciernego

OBJAWY

Hałas podczas hamowania oraz normalnej jazdy, mała skuteczność hamowania wskutek zmniejszenia powierzchni stykowej materiału ciernego

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 2

trouble-tracers-discs-associated2
WYGLĄD

Zanieczyszczenie powierzchni tarczy – warstwa szklista i/lub ciemne punkty

PRZYCZYNY

Warstwa materiału ciernego uległa osadzeniu na powierzchni tarczy. Zdarza się to zazwyczaj po zamontowaniu klocków hamulcowych niskiej jakości

OBJAWY

Drgania. Mała skuteczność hamowania, „twardy pedał”

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy montować jedynie klocki hamulcowe wysokiej jakości; z materiałem ciernym dopasowanym do rodzaju hamulca oraz pojazdu

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 3

trouble-tracers-discs-associated3
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie powierzchni ciernych. Niebieskie przebarwienia w środkowej części powierzchni ciernej. Możliwe pęknięcia powierzchni

PRZYCZYNY

Nieprawidłowy montaż zacisku i/lub klocków może powodować ustawienie klocków pod różnymi kątami względem tarczy, wskutek czego każda ze stron może zużywać się z różną szybkością. Niebieskie punkty powstają na skutek silnych przegrzań w miejscach styku

OBJAWY

Stopniowe pojawianie się drgań będących efektem miejscowych przegrzań. Możliwe zmniejszenie skuteczności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Sprawdzić i w razie konieczności naprawić zacisk. Wymienić klocki sprawdzając przy tym, czy ich rodzaj i kształt są prawidłowe dla danego zastosowania

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 4

trouble-tracers-discs-associated4
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie klocków hamulcowych. Znaczne zużycie materiału ciernego klocka z jednej strony przy minimalnym zużyciu po stronie przeciwnej

PRZYCZYNY

Zakleszczenie zacisku. Jeden klocek hamulcowy przez cały czas styka się z tarczą, powodując zużycie klocka do metalowej płytki tylnej. Strona tarczy stykająca się z płytką tylną zostaje zarysowana, natomiast druga strona tarczy i drugi klocek są praktycznie nienaruszone

OBJAWY

Zgrzytanie, drgania, mała skuteczność hamowania. Możliwe niezrównoważenie siły hamowania ze ściąganiem pojazdu na jedną stronę

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy sprawdzić, wymienić lub naprawić zacisk. W razie potrzeby należy także wymienić tarcze oraz klocki hamulcowe

NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE/USZKODZENIE TERMICZNE 1

trouble-tracers-discs-misuse1
WYGLĄD

Ułożone promieniowo pęknięcia powierzchni / niebieskie punkty odpowiadające położeniu otworów wentylacyjnych

PRZYCZYNY

Niebieskie przebarwienia towarzyszą powstawaniu pęknięć. Te zaś są spowodowane przemianami struktury powierzchni metalu, prowadzącymi do wzrostu twardości i kruchości. Zjawisko to jest typowe dla przypadków przeciążenia hamulców powyżej zakresu nominalnego. Powodem tego może być intensywne hamowanie prowadzące do przeciążenia układu hamulcowego np. agresywna jazda lub intensywne hamowanie przeładowanego pojazdu (np. jazda w górach)

OBJAWY

Ograniczenie skuteczności hamowania, hałas, wibracje

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze, nie doprowadzać do przeciążenia układu hamulcowego; wykorzystać w większym stopniu hamowanie biegami i silnikiem do zmniejszania prędkości

NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE/USZKODZENIE TERMICZNE 2

trouble-tracers-discs-misuse2
WYGLĄD

Tarcze wykazują przebarwienia o różnych odcieniach (niebieski, fioletowy, złoty) i o różnej intensywności

PRZYCZYNY

Nieprawidłowe docieranie nowych elementów. Zazwyczaj po zamontowaniu nowych klocków hamulcowych powierzchnie robocze klocka i tarcza nie są do siebie dopasowane. W przypadku nieprawidłowego docierania powierzchnie, na których występuje zwiększone tarcie ulegają przegrzaniu, co w konsekwencji prowadzi do zmian struktury metalu na powierzchni ciernej

OBJAWY

Słaba skuteczność hamowania na skutek obniżenia tarcia. Mogą pojawić się drgania, które mogą wpłynąć negatywnie na trwałość tarcz i klocków hamulcowych

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze i przestrzegać prawidłowej procedury docierania, to znaczy nie hamować zbyt mocno przez pierwsze 200 kilometrów

NIEPRAWIDŁOWE ZUŻYCIE 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
WYGLĄD

Nadmierne zużycie. Grubość tarczy jest mniejsza niż zalecana przez producenta grubość minimalna

PRZYCZYNY

Tarcze nie były regularnie sprawdzane lub wymieniane w odpowiednim czasie

OBJAWY

Zmniejszenie skuteczności hamowania, nadmierny hałas podczas hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Należy zapewnić późniejszą kontrolę stanu oraz okresową konserwację

NIEPRAWIDŁOWE ZUŻYCIE 2

trouble-tracers-discs-abnormal2
WYGLĄD

Mocno zużyta tarcza z rowkami na powierzchni

PRZYCZYNY

Nadmierne lub całkowite zużycie klocków hamulcowych powoduje stykanie się płytki tylnej klocka z tarczą (metal z metalem), co powoduje zniszczenie powierzchni tarczy

OBJAWY

Bardzo mała skuteczność hamowania/zwiększona droga hamowania; hałas (zgrzytanie)

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Sprawdzić czy wskaźnik ostrzegawczy zużycia klocków działa prawidłowo (jeżeli występuje)

NIEPRAWIDŁOWE ZUŻYCIE 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
WYGLĄD

Głęboki rowek pomiędzy częścią montażową, a częścią roboczą tarczy

PRZYCZYNY

Nadmierne zużycie klocków i tarczy może prowadzić do przemieszczania się tylnej płytki w zacisku. W takim przypadku tylna płytka zużytego klocka wysuwa się ze swojego miejsca w zacisku, powodując wycinanie rowka pomiędzy kołpakiem tarczy a segmentem ciernym

OBJAWY

Bardzo mała skuteczność hamowania przy dużym skoku pedału, silny hałas

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić zacisk

NIEPRAWIDŁOWE ZUŻYCIE 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
WYGLĄD

Nadmierne zużycie. Grubość tarczy jest mniejsza niż zalecana przez producenta grubość minimalna

PRZYCZYNY

Tarcze nie były regularnie sprawdzane lub wymieniane w odpowiednim czasie

OBJAWY

Zmniejszenie skuteczności hamowania, nadmierny hałas podczas hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Należy zapewnić późniejszą kontrolę stanu oraz okresową konserwację

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 2

trouble-tracers-discs-assembly2
WYGLĄD

Część montażowa tarczy hamulcowej jest odkształcona lub oderwana

PRZYCZYNY

Zbyt mocne dokręcenie; nieprzestrzeganie momentu dokręcania lub kolejności dokręcania śrub zaleconych przez producenta

OBJAWY

Oderwanie części montażowej tarczy. Całkowite uszkodzenie hamulców

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 3

trouble-tracers-discs-assembly3
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie materiału ciernego

PRZYCZYNY

Nieregularne zużycie tarczy hamulcowej, np. wystająca krawędź na brzegu tarczy powoduje zwiększone, miejscowe zużycie materiału ciernego

OBJAWY
  • Piski i wibracje
  • Przedwczesne zużycie klocka
ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 4

trouble-tracers-discs-assembly4
WYGLĄD

Odkształcenie segmentu stykającego się z piasta i / lub spękania wokół niego

PRZYCZYNY

Zbyt duży moment dokręcania przyłożony do śruby ustalającej

OBJAWY

Drgania odczuwalne od pierwszego użycia hamulca

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze unikając przykładania zbyt dużego momentu dokręcania. Śruby ustalające służą jedynie do zapewnienia prawidłowego ułożenia tarcz

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 5

trouble-tracers-discs-assembly5
WYGLĄD

Zanieczyszczenia lub rdza na powierzchni piasty

PRZYCZYNY

Zanieczyszczenia na powierzchni piasty mogą prowadzić do nieprawidłowego ułożenia podczas montażu, co powoduje z nierównomierny kontakt klocka z tarczą, a w konsekwencji nierównomierne zużycie tarczy hamulcowej

OBJAWY

Różnice w grubości tarczy powodują bicie osiowe powierzchni tarczy, co z kolei wywołuje drgania oraz hałas. Z czasem efekt będzie stopniowo się nasilać

ZASADA POSTĘPOWANIA

Zdjąć tarczę hamulcową i dokładnie oczyścić powierzchnię piasty koła, usunąć rdzę i inne zanieczyszczenia. Sprawdzić czy powierzchnia nośna nie jest zniekształcona lub uszkodzona. Należy wymienić tarcze, uwzględniając zalecany przez producenta moment i kolejność dokręcania

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 6

trouble-tracers-discs-assembly6
WYGLĄD

Oderwanie części montażowej tarczy od jej części roboczej

PRZYCZYNY

Zbyt duże naprężenia mechaniczne wskutek nieprawidłowego ułożenia. Nieprawidłowy montaż lub ustawienie zacisku i tarczy powodujące w konsekwencji niesymetryczne zużycie powierzchni hamującej, mogące spowodować oderwanie

OBJAWY

Początkowo głośny hałas i drgania podczas hamowania, później całkowite uszkodzenie mechaniczne tarczy wskutek oderwania części montażowej

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Przed zamontowaniem tarcz należy sprawdzić, czy korpus zacisku jest prawidłowo ustawiony i zamontowany na osi

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 1

trouble-tracers-discs-associated1
 
WYGLĄD

Głębokie rowki na tarczy

PRZYCZYNY

Powodem powstawania głębokich rowków są luźne cząstki ścierające pomiędzy klockiem i tarczą. Mogą tam się dostać obce ciała spoza układu hamulcowego (piasek, brud, woda) lub ze źle wymieszanego materiału ciernego

OBJAWY

Hałas podczas hamowania oraz normalnej jazdy, mała skuteczność hamowania wskutek zmniejszenia powierzchni stykowej materiału ciernego

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 2

trouble-tracers-discs-associated2
WYGLĄD

Zanieczyszczenie powierzchni tarczy – warstwa szklista i/lub ciemne punkty

PRZYCZYNY

Warstwa materiału ciernego uległa osadzeniu na powierzchni tarczy. Zdarza się to zazwyczaj po zamontowaniu klocków hamulcowych niskiej jakości

OBJAWY

Drgania. Mała skuteczność hamowania, „twardy pedał”

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy montować jedynie klocki hamulcowe wysokiej jakości; z materiałem ciernym dopasowanym do rodzaju hamulca oraz pojazdu

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 3

trouble-tracers-discs-associated3
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie powierzchni ciernych. Niebieskie przebarwienia w środkowej części powierzchni ciernej. Możliwe pęknięcia powierzchni

PRZYCZYNY

Nieprawidłowy montaż zacisku i/lub klocków może powodować ustawienie klocków pod różnymi kątami względem tarczy, wskutek czego każda ze stron może zużywać się z różną szybkością. Niebieskie punkty powstają na skutek silnych przegrzań w miejscach styku

OBJAWY

Stopniowe pojawianie się drgań będących efektem miejscowych przegrzań. Możliwe zmniejszenie skuteczności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Sprawdzić i w razie konieczności naprawić zacisk. Wymienić klocki sprawdzając przy tym, czy ich rodzaj i kształt są prawidłowe dla danego zastosowania

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 4

trouble-tracers-discs-associated4
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie klocków hamulcowych. Znaczne zużycie materiału ciernego klocka z jednej strony przy minimalnym zużyciu po stronie przeciwnej

PRZYCZYNY

Zakleszczenie zacisku. Jeden klocek hamulcowy przez cały czas styka się z tarczą, powodując zużycie klocka do metalowej płytki tylnej. Strona tarczy stykająca się z płytką tylną zostaje zarysowana, natomiast druga strona tarczy i drugi klocek są praktycznie nienaruszone

OBJAWY

Zgrzytanie, drgania, mała skuteczność hamowania. Możliwe niezrównoważenie siły hamowania ze ściąganiem pojazdu na jedną stronę

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy sprawdzić, wymienić lub naprawić zacisk. W razie potrzeby należy także wymienić tarcze oraz klocki hamulcowe

NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE/USZKODZENIE TERMICZNE 1

trouble-tracers-discs-misuse1
WYGLĄD

Ułożone promieniowo pęknięcia powierzchni / niebieskie punkty odpowiadające położeniu otworów wentylacyjnych

PRZYCZYNY

Niebieskie przebarwienia towarzyszą powstawaniu pęknięć. Te zaś są spowodowane przemianami struktury powierzchni metalu, prowadzącymi do wzrostu twardości i kruchości. Zjawisko to jest typowe dla przypadków przeciążenia hamulców powyżej zakresu nominalnego. Powodem tego może być intensywne hamowanie prowadzące do przeciążenia układu hamulcowego np. agresywna jazda lub intensywne hamowanie przeładowanego pojazdu (np. jazda w górach)

OBJAWY

Ograniczenie skuteczności hamowania, hałas, wibracje

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze, nie doprowadzać do przeciążenia układu hamulcowego; wykorzystać w większym stopniu hamowanie biegami i silnikiem do zmniejszania prędkości

NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE/USZKODZENIE TERMICZNE 2

trouble-tracers-discs-misuse2
WYGLĄD

Tarcze wykazują przebarwienia o różnych odcieniach (niebieski, fioletowy, złoty) i o różnej intensywności

PRZYCZYNY

Nieprawidłowe docieranie nowych elementów. Zazwyczaj po zamontowaniu nowych klocków hamulcowych powierzchnie robocze klocka i tarcza nie są do siebie dopasowane. W przypadku nieprawidłowego docierania powierzchnie, na których występuje zwiększone tarcie ulegają przegrzaniu, co w konsekwencji prowadzi do zmian struktury metalu na powierzchni ciernej

OBJAWY

Słaba skuteczność hamowania na skutek obniżenia tarcia. Mogą pojawić się drgania, które mogą wpłynąć negatywnie na trwałość tarcz i klocków hamulcowych

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze i przestrzegać prawidłowej procedury docierania, to znaczy nie hamować zbyt mocno przez pierwsze 200 kilometrów

NIEPRAWIDŁOWE ZUŻYCIE 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
WYGLĄD

Nadmierne zużycie. Grubość tarczy jest mniejsza niż zalecana przez producenta grubość minimalna

PRZYCZYNY

Tarcze nie były regularnie sprawdzane lub wymieniane w odpowiednim czasie

OBJAWY

Zmniejszenie skuteczności hamowania, nadmierny hałas podczas hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Należy zapewnić późniejszą kontrolę stanu oraz okresową konserwację

NIEPRAWIDŁOWE ZUŻYCIE 2

trouble-tracers-discs-abnormal2
WYGLĄD

Mocno zużyta tarcza z rowkami na powierzchni

PRZYCZYNY

Nadmierne lub całkowite zużycie klocków hamulcowych powoduje stykanie się płytki tylnej klocka z tarczą (metal z metalem), co powoduje zniszczenie powierzchni tarczy

OBJAWY

Bardzo mała skuteczność hamowania/zwiększona droga hamowania; hałas (zgrzytanie)

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Sprawdzić czy wskaźnik ostrzegawczy zużycia klocków działa prawidłowo (jeżeli występuje)

NIEPRAWIDŁOWE ZUŻYCIE 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
WYGLĄD

Głęboki rowek pomiędzy częścią montażową, a częścią roboczą tarczy

PRZYCZYNY

Nadmierne zużycie klocków i tarczy może prowadzić do przemieszczania się tylnej płytki w zacisku. W takim przypadku tylna płytka zużytego klocka wysuwa się ze swojego miejsca w zacisku, powodując wycinanie rowka pomiędzy kołpakiem tarczy a segmentem ciernym

OBJAWY

Bardzo mała skuteczność hamowania przy dużym skoku pedału, silny hałas

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić zacisk

Powrót