Skip Navigation

Wybierz język

Najczęściej występujące problemy -Tarcze - klocki hamulcowe

Zanieczyszczenie materiału ciernego

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
WYGLĄD

Zanieczyszczony materiał cierny klocka.

PRZYCZYNY

Zanieczyszczenie na skutek oleistych substancji lub rozpuszczalnika.

OBJAWY

Ograniczenie siły hamowania i możliwe nierównomierne hamowanie.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić tarcze na całej osi.
 • Ustalić, czy nie ma wycieku płynu z piasty lub części znajdujących się w pobliżu.

Zeszklenie materiału ciernego

trouble-tracers-cv-glazedpad
WYGLĄD

Zeszklony materiał cierny klocka.

PRZYCZYNY

Bardzo mała siła hamowania, tj. używanie hamulców przy niskiej prędkości i przy niskim ciśnieniu.

OBJAWY

Ograniczenie siły hamowania i typowe odgłosy (piski) podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Jeśli zeszklenie nie jest zbyt zaawansowane, można przywrócić prawidłowy stan powierzchni poprzez umiarkowane/silne hamowanie, w przeciwnym razie należy wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.

Oderwany materiał cierny

trouble-tracers-cv-detachedfriction
WYGLĄD

Oderwany materiał cierny.

PRZYCZYNY

Możliwe nadmierne obciążenie lub mocne hamowanie oraz dobór nieodpowiednich części.

OBJAWY

Ograniczenie siły hamowania i typowe odgłosy (piski) podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • Mimo zamontowanego wskaźnika zużycia konieczne jest sprawdzanie stanu klocka przy każdej standardowej wizycie w warsztacie oraz/lub co sześć miesięcy.

Nierównomierne zużycie klocków hamulcowych

trouble-tracers-cv-unevenwear
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie klocka hamulcowego.

PRZYCZYNY

Jeden z zacisków uległ zablokowaniu lub nie powraca do pozycji spoczynkowej.

OBJAWY

Spadek skuteczności hamowania i możliwe nierównomierne działanie na danej osi podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Należy sprawdzić zaciski hamulców.

Cząstki metalu w materiale ciernym

trouble-tracers-cv-metalfriction
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego.

PRZYCZYNY

Wysoka temperatura pomiędzy klockiem i tarczą hamulcową w mokrych warunkach.

OBJAWY

Zużycie tarczy hamulcowej z typowym odgłosem tarcia metalu podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.

Pęknięcie materiału ciernego

trouble-tracers-cv-surfacecracks
WYGLĄD

Klocek z pękniętą powierzchnią materiału ciernego.

PRZYCZYNY

Nadmierne obciążenie lub wysoka temperatura materiału ciernego.

OBJAWY

Możliwe odłączenie materiału ciernego powodujące spadek skuteczności hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić prawidłowe działania zacisku.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.

Nadmierne zużycie

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
WYGLĄD

Nadmierne zużycie tarczy i klocków.

PRZYCZYNY

Możliwe zanieczyszczenie materiału ciernego piaskiem, błotem lub ziemią albo niepełny powrót zacisku.

OBJAWY

Nadmierne zużycie jednego lub kilku klocków hamulcowych w wyniku uszkodzenia, jeśli klocek nie był wyposażony w czujnik zużycia.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.

Nierównomierne zużycie klocków na jednej osi

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
WYGLĄD

Klocki na tej samej osi odznaczają się nierównomiernym zużyciem.

PRZYCZYNY

Nieprawidłowy powrót jednego zacisku na tej samej osi.

OBJAWY

Jeśli jest to oś kierunkowa, ta usterka może powodować utratę stabilności pojazdu podczas zwalniania hamulca.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić prawidłowe działanie zacisku.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.

Wykruszone krawędzie materiału ciernego

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia materiału ciernego

PRZYCZYNY

Klocek nie może się swobodnie odsunąć od tarczy po zakończeniu hamowania i pozostaje z nią w kontakcie. Powoduje to nadmierny wzrost temperatury materiału ciernego

OBJAWY

Powierzchnia materiału ciernego może ulegać zeszkleniu, co prowadzi do obniżenia efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Rozpoznać przyczyny blokowania klocków w zacisku
 • Prawidłowo przygotować zacisk do pracy
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych

Porysowana powierzchnia tarczy

trouble-tracers-cv-scoredsurface
WYGLĄD

Tarcza posiada zarysowaną powierzchnię.

PRZYCZYNY

Zamontowane klocki są wykonane z materiału ciernego, który jest zbyt szorstki/za ostry dla tarczy lub nowy zestaw klocków został zamontowany na zbyt zużytych tarczach.

OBJAWY

Spadek skuteczności hamowania i możliwe nierównomierne działanie na danej osi podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
  W razie potrzeby wymienić tarczę.
 • Sprawdzić jakość zastosowanych części zamiennych.

Niebieskie smugi

trouble-tracers-cv-bluestripes
WYGLĄD

Niebieskie smugi na tarczy wskazujące na zmiany fizyczne spowodowane przegrzaniem.

PRZYCZYNY

Intensywne używanie hamulców przez długi czas lub nieprawidłowe hamowanie podczas zjazdu.

OBJAWY

Przegrzanie tarczy hamulcowej, które może prowadzić do odkształcenia i spękania powierzchni.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Konieczna wymiana tarcz i klocków hamulcowych.
 • Podczas pierwszych 250 km po wymianie należy unikać gwałtownego hamowania, aby umożliwić prawidłowe dotarcie świeżo zamontowanych elementów.

Częściowe spękanie tarczy

trouble-tracers-cv-degreecrack
WYGLĄD

Na powierzchni tarczy znajdują się spękania 1. i 2. stopnia.

PRZYCZYNY

Zbyt intensywne używanie hamulców na skutek typu trasy lub przewożonego ładunku.

OBJAWY

Możliwe nieoczekiwane mechaniczne uszkodzenie tarczy, szczególnie w przypadku spękania 2. stopnia.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Konieczna wymiana tarcz i klocków hamulcowych, szczególnie w przypadki spękania 2. stopnia, jeżeli jedno z pęknięć przechodzi od krawędzi zewnętrznej do wewnętrznej.
 • Należy sprawdzić zaciski hamulców.

Cząstki metalu w materiale ciernym

trouble-tracers-cv-metalfriction
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego.

PRZYCZYNY

Wysoka temperatura pomiędzy klockiem i tarczą hamulcową w mokrych warunkach.

OBJAWY

Zużycie tarczy hamulcowej z typowym odgłosem tarcia metalu podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.

Zanieczyszczenie materiału ciernego

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
WYGLĄD

Zanieczyszczony materiał cierny klocka.

PRZYCZYNY

Zanieczyszczenie na skutek oleistych substancji lub rozpuszczalnika.

OBJAWY

Ograniczenie siły hamowania i możliwe nierównomierne hamowanie.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić tarcze na całej osi.
 • Ustalić, czy nie ma wycieku płynu z piasty lub części znajdujących się w pobliżu.

Zeszklenie materiału ciernego

trouble-tracers-cv-glazedpad
WYGLĄD

Zeszklony materiał cierny klocka.

PRZYCZYNY

Bardzo mała siła hamowania, tj. używanie hamulców przy niskiej prędkości i przy niskim ciśnieniu.

OBJAWY

Ograniczenie siły hamowania i typowe odgłosy (piski) podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Jeśli zeszklenie nie jest zbyt zaawansowane, można przywrócić prawidłowy stan powierzchni poprzez umiarkowane/silne hamowanie, w przeciwnym razie należy wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.

Oderwany materiał cierny

trouble-tracers-cv-detachedfriction
WYGLĄD

Oderwany materiał cierny.

PRZYCZYNY

Możliwe nadmierne obciążenie lub mocne hamowanie oraz dobór nieodpowiednich części.

OBJAWY

Ograniczenie siły hamowania i typowe odgłosy (piski) podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • Mimo zamontowanego wskaźnika zużycia konieczne jest sprawdzanie stanu klocka przy każdej standardowej wizycie w warsztacie oraz/lub co sześć miesięcy.

Nierównomierne zużycie klocków hamulcowych

trouble-tracers-cv-unevenwear
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie klocka hamulcowego.

PRZYCZYNY

Jeden z zacisków uległ zablokowaniu lub nie powraca do pozycji spoczynkowej.

OBJAWY

Spadek skuteczności hamowania i możliwe nierównomierne działanie na danej osi podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Należy sprawdzić zaciski hamulców.

Cząstki metalu w materiale ciernym

trouble-tracers-cv-metalfriction
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego.

PRZYCZYNY

Wysoka temperatura pomiędzy klockiem i tarczą hamulcową w mokrych warunkach.

OBJAWY

Zużycie tarczy hamulcowej z typowym odgłosem tarcia metalu podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.

Pęknięcie materiału ciernego

trouble-tracers-cv-surfacecracks
WYGLĄD

Klocek z pękniętą powierzchnią materiału ciernego.

PRZYCZYNY

Nadmierne obciążenie lub wysoka temperatura materiału ciernego.

OBJAWY

Możliwe odłączenie materiału ciernego powodujące spadek skuteczności hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić prawidłowe działania zacisku.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.

Nadmierne zużycie

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
WYGLĄD

Nadmierne zużycie tarczy i klocków.

PRZYCZYNY

Możliwe zanieczyszczenie materiału ciernego piaskiem, błotem lub ziemią albo niepełny powrót zacisku.

OBJAWY

Nadmierne zużycie jednego lub kilku klocków hamulcowych w wyniku uszkodzenia, jeśli klocek nie był wyposażony w czujnik zużycia.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.

Nierównomierne zużycie klocków na jednej osi

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
WYGLĄD

Klocki na tej samej osi odznaczają się nierównomiernym zużyciem.

PRZYCZYNY

Nieprawidłowy powrót jednego zacisku na tej samej osi.

OBJAWY

Jeśli jest to oś kierunkowa, ta usterka może powodować utratę stabilności pojazdu podczas zwalniania hamulca.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić prawidłowe działanie zacisku.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.

Wykruszone krawędzie materiału ciernego

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia materiału ciernego

PRZYCZYNY

Klocek nie może się swobodnie odsunąć od tarczy po zakończeniu hamowania i pozostaje z nią w kontakcie. Powoduje to nadmierny wzrost temperatury materiału ciernego

OBJAWY

Powierzchnia materiału ciernego może ulegać zeszkleniu, co prowadzi do obniżenia efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Rozpoznać przyczyny blokowania klocków w zacisku
 • Prawidłowo przygotować zacisk do pracy
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych

Porysowana powierzchnia tarczy

trouble-tracers-cv-scoredsurface
WYGLĄD

Tarcza posiada zarysowaną powierzchnię.

PRZYCZYNY

Zamontowane klocki są wykonane z materiału ciernego, który jest zbyt szorstki/za ostry dla tarczy lub nowy zestaw klocków został zamontowany na zbyt zużytych tarczach.

OBJAWY

Spadek skuteczności hamowania i możliwe nierównomierne działanie na danej osi podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
  W razie potrzeby wymienić tarczę.
 • Sprawdzić jakość zastosowanych części zamiennych.

Niebieskie smugi

trouble-tracers-cv-bluestripes
WYGLĄD

Niebieskie smugi na tarczy wskazujące na zmiany fizyczne spowodowane przegrzaniem.

PRZYCZYNY

Intensywne używanie hamulców przez długi czas lub nieprawidłowe hamowanie podczas zjazdu.

OBJAWY

Przegrzanie tarczy hamulcowej, które może prowadzić do odkształcenia i spękania powierzchni.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Konieczna wymiana tarcz i klocków hamulcowych.
 • Podczas pierwszych 250 km po wymianie należy unikać gwałtownego hamowania, aby umożliwić prawidłowe dotarcie świeżo zamontowanych elementów.

Częściowe spękanie tarczy

trouble-tracers-cv-degreecrack
WYGLĄD

Na powierzchni tarczy znajdują się spękania 1. i 2. stopnia.

PRZYCZYNY

Zbyt intensywne używanie hamulców na skutek typu trasy lub przewożonego ładunku.

OBJAWY

Możliwe nieoczekiwane mechaniczne uszkodzenie tarczy, szczególnie w przypadku spękania 2. stopnia.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Konieczna wymiana tarcz i klocków hamulcowych, szczególnie w przypadki spękania 2. stopnia, jeżeli jedno z pęknięć przechodzi od krawędzi zewnętrznej do wewnętrznej.
 • Należy sprawdzić zaciski hamulców.

Cząstki metalu w materiale ciernym

trouble-tracers-cv-metalfriction
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego.

PRZYCZYNY

Wysoka temperatura pomiędzy klockiem i tarczą hamulcową w mokrych warunkach.

OBJAWY

Zużycie tarczy hamulcowej z typowym odgłosem tarcia metalu podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymienić tarcze na osi.
Powrót